Tobias Peucer en die eerste proefskrif oor die joernalistiek, meer spesifiek: nuus.

Die eerste storie handel oor die eerste doktorale proefskrif wat oor die joernalistiek verwerf is. Die promovendus, Tobias Peucer, het in 1690 die doktorsgraad verwerf met 'n proefskrif oor nuus, iets wat in die 17de een die eerste keer op taamlike groot skaal in Europa inslag begin gekry het.

In volgende uitgawes sal weer op uitsonderlike stuk navorsing teruggekom word.

Links bo is 'n afdruk van die buiteblad van Peucer se proefskrif, en links onder 'n afdruk van die vaktydkskrif soos die artikel oor Peucer daarin verskyn het.

EIND GOED, ALLES GOED

Worlds of Journalism – Journalistic Cultures around the World. Columbia University Press. 2019.

Net meer as 'n halfeeu gelede was ek op pad huis toe na afloop ‘n Abe Bailey-reisbeurs in die VK om met my joernalistieke beroepsloopbaan in Suid-Afrika te begin.

‘n Enjin van Luxavia se Lockheed Starliner het oor die Middellandse See aan die brand geslaan en die vliegtuig moes 'n noodlanding in Madrid doen.

Verlede week was ek die eerste keer weer terug in Madrid. Dié keer nie aan die begin van ’n loopbaan in die beroeps- en akademiese joernalistiek nie, maar aan die einde daarvan.*

Die geleentheid was die bekendstelling by die kongres van die International Association of Media and Communication Research van Worlds of Journalism, die amptelike monografie oor die gelyknamige nuusprojek – die grootste nog in die joernalistiek. Navorsers van 67 lande het deelgeneem en onderhoude is met 27 500 joernaliste gevoer. Navorsers in meer as honderd lande sal aan die volgende fase deelneem.

Ek het die voorreg gehad om as uitvoerende komiteelid die projek se studie in Afrika, asook in Suid-Afrika, te lei en ek was ook een van die redakteurs van bogenoemde boek wat deur Columbia University Press (Chicago) uitgegee word.

Die voorsitter van die www.worldsofjournalism.org ,en eerste redakteur van die boek, is prof. Thomas Hanitzsch van die Ludwig Maximilian-universiteit in Duitsland. Die ander redakteurs is prof. Folker Hanusch (Universiteit van Wene) en prof. Jyotika Ramaprasad (Universiteit van Miami).

Dié boek word onder meer so beskryf:

This book …

… will be a touchstone work for decades to come. It is not an overstatement to say that this book is entirely unique; it is special because of the detailed discussion of national and regional contexts. Worlds of Journalism contributes to the truly global and international perspective of journalism, avoiding normativity and emphasizing diversity using a unique and comprehensive dataset. - Prof. Henrik Örnebring, University of Karlstad.

… provides a kaleidoscopic overview of journalism around the world. Its organization and execution provides a model for comparative research, and its findings raise important questions that are sure to orient future scholarship. Already well-regarded by colleagues, this publication solidifies the Worlds of Journalism project as a leading effort to make sense of the complex realities that journalists around the world confront today. – Prof. Matthew Powers, University of Washington

provides fascinating insights into the attitudes and values of media personnel beyond the Western world. The book is a must-read in journalism research. Prof. Barbara Pfetsch, Free University of Berlin.

Die inleidingshoofstuk van Worlds of Journalism is hier beskikbaar:

https://issuu.com/columbiaup/docs/worlds_of_journalism_intro

‘n Artikel oor die Suid-Afrikaanse deel van die studie is hier beskikbaar:

https://www.academia.edu/15280054/Rhodes_Journalism_Review_35_Journalism_NEXT_Journalism_NOW_Journalism_NEW

*En nou is my akademiese navorsingspad (minstens wat buitelandse projekte betref) wat ek as negentienjarige in 1962 in die Ou Suid-Afrika aan die Puk begin het, iets van die verlede.


What brings your team together towards a common goal? Write a description in one or two sentences.

[Name]

[Name]

Tobias Peucer en die eerste proefskrif oor die joernalistiek, meer spesifiek: nuus.

Die eerste storie handel oor die eerste doktorale proefskrif wat oor die joernalistiek verwerf is. Die promovendus, Tobias Peucer, het in 1690 die doktorsgraad verwerf met 'n proefskrif oor nuus, iets wat in die 17de een die eerste keer op taamlike groot skaal in Europa inslag begin gekry het.

In volgende uitgawes sal weer op uitsonderlike stuk navorsing teruggekom word.

Links bo is 'n afdruk van die buiteblad van Peucer se proefskrif, en links onder 'n afdruk van die vaktydkskrif soos die artikel oor Peucer daarin verskyn het.

A caption for the photo
A caption for the team photo

[Name]

[Name]

[Name]

[Name]

[Name]

[Name]

[Name]

Join the team

Write a brief description of what you're looking for in a teammate.