• Joernalistieke navorsing van toe vir nou

Ecquid Novi - African Journalism Studies

Sover bekend, die eerste doktorale proefskrif in die joernalistiek.

Tobias Peucer het in 1690 aan die Universieit Leipzig gepromoveer.

'n Replika van Johannes Gutenberg se drukpers waarop hy die Bybel in 1455 gedruk het.

Die Relation wat deur talle kenners as die eerste koerant in die wêreld (lees: die Weste) beskou word.

Die London Gazette is waarskynlik die oudste koerant in die Vernenigde Koningryk.

Ecquid Novi, die eerste joernalistieke navorsingvakstydskrif in Suid-Afrika se eerste uitgawe verskyn in 1980 aan die RAU.

Peucer-Lepzig_novi_v21_n1_a2-Xtra01