Maar seun Don, ek sien dan nergens fake news-meulens nie.

Sondermeervoetstoots

Arrie de Beer se webblad

Embargo: 1 November 2021


Kyk asb. hier vir meer uitgebreide kommentaar uit 'n joernalistieke

navorsingshoek op sommige Nagkantoor-plasings.

WAAROOR HANDEL HIERDIE WEBBLAD?

Dié blad handel in wese oor joernalistieke navorsing, maar in effek is dit nogal 'n baie persoonlike blad.

Die verpesting van valsnuus


Skynbaar is fopnuus nou die aanvaarde Afrikaanse vertaling vir fake nuus. Dit beteken onder meer "vir die gek hou". Dit is seker so, maar fake news is erger, dit het 'n meer negatiewe inhoud. Dit is inderdaad vals en dit is nie nuus nie. Op dié blad is dit bloot disinformasie,* waarby ingesluit is: misinformasie.**


Maar wat dan net gewoon van: dis- + mis- + informasie. Of sommer net dismisinfo?


  • "Disinformation: Deliberately mis-leading or biased information; mani-pulated narrative or facts.


**Misinformation: “deliberately misleading or biased infor-mation; manipulated narrative or facts; pro- paganda.”


Bron: www.dictionary.com

Verdomme! 'n Mens voel mos soms so!

VAN BAGDAD NA BRAKPAN

Ons leef in 'n tyd van die virus en valsnuus. Ek probeer albei uit my lewe hou, maar slaag nie noodwendig daarin nie. Kommentaar om minstens die valsnuus uitte wals, sal baie waardeer word. Tussendeur sal ek nie onwaarskynlik nie soos 'n beer met 'n seer tand reageer as iemand nie weet hoe om 'n hoflike gesprek te begin en aan die gang te hou nie. Maar, tussendeur is daar baie plek vir humor, selfs vir my flou grappies. Blouberge se foto hier onder is bloot hier om te sê ek is dankbaar om in so 'n pragtige omgewing te kan werk en dat die huidige onluste hulself op 'n manier kan uitwoed en oplossing gekry kan word.

Weblad ingeneem en verwoes

Die Institute for Media Analysis in South Africa / die Instituut vir Media-analise in SuiS-Afrika (iMasa) se webblad is gesteel. Ek probeer dit steeds weer opgestel kry, maar ek het nie baie hoop daarvoor nie. Waar ek nog van die iMasa-kopie kan vind, sal ek dit op hierdie webblad plaas.

Die voor- en na-"hacking"logos van iMasa.

Welkom


Baie welkom by hierdie webblad. Een van honderde, waarskynlik duisende, wat oor een of ander aspek van die joernalistiek verslag doen.

Hierdie webblad bestaan uit vier afdelings (linksskliek asb. die woorde in rooi.)

1. SONDERMEER: Dié afdeling handel o.m. oor wat ek op sosiale media raaksien. Ook oor ander media-aspekte en sake wat medianavorsing raak, soos vrae en kommentaar wat op De Wet Potgieter se blad, Nagkantoor, gestel en hier o.m. aan die hand van joernalistieke navorsing verder opgevolg word. Die nuus van die dag word dus nie nagejaag nie, maar daar word by tye kommentaar daarop gelewer, veral soos dit uit joernalistieke navorsing na vore kom en met voorgaande saamhang.

2. HUIDIGE NAVORSING: Hierdie webblad is veral daarop ingestel om nuwe navorsing te belig wat moontlik vir die praktiese joernalistiek van vandag en more van waarde mag wees (of volgens sommige, juis nie mag wees nie). African Journalism Studies, vakkundige joernalistieke joernaal van die Instituut vir Mediastudies in Suid-Afrika (iMasa), met as hoofredakteur, Herman Wasserman, sal hier spesifiek aan die orde kom.

3. VORIGE NAVORSING: Dié afdeling bestaan uit 'n geselekteerde beeld van joerna- listieke navorsing uit die verlede om te kyk of daar nie dalk iets van waarde is wat tot vandag se media-situasie spreek nie. Die afdeling sal uit stelle van volledige artikels bestaan, grootliks uit gepubliseerde navorsing waartoe ek op grond van outeursreg toegang het, d.w.s. waar subskripsie-, betaalmuur- en kopiereg-beperkings nie van toepassing is nie. Hier is veral artikels uit Ecquid Novi ter sprake.

4. VOETSTOOTS: Hier verskyn los(serige) stories oor hoe ek die wêreld by tye oor die afgelope sowat agt dekadesr gade geslaan het - hoofsaaklik anekdotes oor dit en dat soos en wanneer ek dit nog kan onthou. Eers voorskools, op skool en toe op universiteit en in die joernalistieke praktyk vir tien jaar (heel- en deeltyds). Daarna vir byna vyftig jaar in die akademiese joernalistiek. En daarna dalk iets daarby, as daar nog tyd oor is.

Ek hoop jy kry iets hier om te lees, maar veral om verder daaroor te gaan nalees.

Ek sal metterwyl die blad digitaal begin "bevolk".

Baie dankie dat jy kom inloer het. En onthou asseb lief om te kom saamwerk. Kyk heel onder.


Arrie de Beer

1 September 2021

Stellenbosch

Lees hier hoe daar in '21in die FB-Nagkantoor kommentaar op die SA opstand en plundery gelewer is


Soms lyk dit of sommige van ons dink net in Suid-Afrika lyk sake verskriklik. Daarom dan die foto van Mooiberge (heelonder), om te sê, ja ons weet almal woon nie in die skadu onder die Eike nie en ek is dankbaar dat ek dit te kan doen. Ook om te sê ek weet dit het middel-Julie erg in die Noorde gegaan, maar kyk weer na die foto van die onwettige aankomelingseuntjie se lyk op 'n strand in Spanje, dan hoef ek seker nie ook 'n groot aantal foto's van plundering in Suid-Afrika ook nog te plaas nie. Maar, hou ja, hier is tog een hier links.

Huidige en Vorige Navorsing staan veral ook onder die teken van die Worlds of Journalism Study (kyk logo bo) se tweede fase. Daar gaan spesifieke oor hierdie omvangrykste internasionale joernalistieke navorsingsprojek nog berig word.

Kopiereg of nie?

Dit is die vraag

My skerpsinnige, jongste kleinkind, kyk hierdie poging van my om 'n webblad uit die (digitale) verf te kry so van 'n kant af, en vra in haar eiesoortige Engels: "Mmm..., but do you have the copy right to use all these images?" Wat my omtrent 'n oorval laat kry na al die gesukkel om die ding met Google Sites se gratis program hoegenaamd gepas te gekry het (bv., die opskrif kan net in die middel kom. Dit was 'n oorwinning om die opskrif net effens links te gekry het.)

In elke geval, terug na kopiereg. Uit die aard van die saak kan 'n mens nie somme kunswerk los en vas op jou webblad gebruik nie. My moed het in my skoene gesak toe ek die een na die ander instansie se voorwaarde-webblaaie deurwerk en laatnag maar begin aanvaar het ek sal nie hierdie, vir my uiters toepaslike hooffoto, mag gebruik nie.

Maar wag. Waarmee spoor ek my kleinkinders aan? Goed, minstens die wat nie aan my sê hulle sal dit self google nie: Excelsior. Aanhouer wen. Carpe Diem: Pluk die dag. Meer spesfiek in hierdie geval: die nag. Hou net aan met soek. Om nou maar oorwerkte Latinistiese uitdrukkings te gebruik. En presto: ek mag hierdie afdruk van die volledige skildery of 'n deel daarvan gebruik: Wilhelm Marstrand: (ca1847+): Don Quixote en Sancho Panza by die kruispad, Nivaagaards- Museum in Denemarke, bepaal, in terme van die "Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication: You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.


Die geheim is dat 'n intellektuele werk minstens honderd jaar oud moet wees, as jy nie in kopiereg-probleme wil beland nie. Dit word uiteraard moeiliker wanneer 'n mens (links en regs) foto's van nuusmedia se webblaaie trek. Ek werk maar voor-lopig op die beginsel dat gebruik erken moet word. Soos die onderstaande een met erkenning aan die Financial Times (VK).


OPSTAND EN PLUNDERY IN GAUTENG EN KWAZULU-NATAL MAAK OPSLAE -

Maar die ergste was darem teen middel-Julie verby


Die nuus oor die protesoptogte, wat min of meer op 8 Julie begin begin het toe Jacob Zuma tronk toe is, het sowat 'n week lank geduur en later in groot- skeepse plundery ontaard. In die media het dit gegons oor die situasie, wat as die ergste voorkoms van openbare geweld sedert 1994 bestempel is.

Foto: Finanacial Times

Lewer asseblief kommentaar en neem deel aan hiedie webblad

Wat absoluut ideaal sal wees, is wanneer joernaliste en almal wat 'n belangstelling in en kennis van die joernalistiek het op 'n kundige wyse insette kan lewer. Ook, en veral, van lesers wat nie ingegrawe in die joernalistiek is nie, maar 'n belangsteling daarvoor het. Van vrae, opmerkings tot besprekings sal verwelkom word. Waar ek nie kan antwoord nie, of navorsing daaroor kan opspoor nie, sal ek by kollegas navraag doen wat moontlik kan help.

Kontak Arrie de Beer [asdebeer1652@gmail.com] om meer oor hierdie webblad vas te stel en om insette te lewer.

Foto: Arrie de Beer. Mooibergeplaas, net buite Stellenbosch.