Oor hierdie webblad en waar ander gratis FB- en webblaaie

met inligting oor die joernalistiek te kry is

Oor die joernalistiek is daar meer te lees op die internet as wat 'n mens in een leeftyd ooit sal baasraak.

In Afrikaans is daar o.m. die dinamiese Nagkantoor van De Wet Potgieter, wat nou al onderweg na 11 000 lede is; die meer ernstige Natsteen van Marnus Hattingh, wat agter die kap van die nuusbyl wil kom, en Mediamense van Johannes Froneman waarin 'n historiese beeld van die Afrikaanse joernalistiek gebied word. Dan is daar ook die baie lewendige K'rant wat vir vorige werknemers van Perskor en sy voorgangers beskikbaar is.


Daar is ook Suid-Afrikaanse Engelstalige blaaie soos Journalism South Africa en SA Journos from the '70s, '80s and '90s - and beyond. Uiteraard is daar ook 'n legio Facebook- en ander digitale blaaie in die buiteland waarvan die Poynter-Instituut en die Oxford Reuters Institute waarskynlik onder die bekendstes tel.


Dan is daar die j-digitale blaaie van plaaslike universiteite soos dié van Rhodes, Wits, die Vrystaat/Johannesburg en Kaapstad se The Journalist. Stellenbosch se SFM wat almal regstreeks tot mindere of meerdere mate oor die joernalistiek van die dag handel. Waarom dus nog 'n joernalistieke blad? Die eenvoudigste rede is seker dat bogenoemde weblaaie nie spesifiek op akademiese joernalistieke navorsing ingestel is nie. Hoewel dit ook daar by tye ter sprake kan kom. Op hierdie blad sal daar dus dan en wan artikels, kom- mentaar en ander inligting geplaas word oor wat spesifiek op die joernalistieke navors- ingsterrein aan die gang is. Soos en wanneer iets 'n mens iewers opval.

Soos bo gestel, is hierdie webblad ook bedoel om vrae wat elders opduik (bv. op Face-boek) op 'n meer regstreekse wyse aan te spreek.

Maar, om eerlik te wees, die blad is ook bedoel om aan my eie navorsing oor die afgelope halfeeu of so 'n bietjie lug te gee om te probeer kyk wat het 'n mens destyds raakgesien wat dalk nog vir vandag relevant is.

Dit was De Wet Potgieter se Nagkantoor en Marnus Hattingh se Natsteen wat my finaal aangespoor het om uiteindelik met hierdie blad in Afrikaans te begin. Maar so ook veral Journalism South Africa en SA Journos from the '70s, '80s and '90s - and beyond wat toon wat oor die joernalistiek in SA in 'n ernstige(r) sin as as talle ander blaaie geskryf kan word.


Ek dink hierdie weblad verskil van al bogenoemde Suid-Afrikaanse Facebook-blaaie daarin dat dit in die eerste plek op akademiese joernalistieke navorsing in die algemeen fokus, maar dan ook spesifiek op twee joernalistieke vaktydskrifte, African Journalism Studies en Ecquid Novi. Afgesien hiervan, dien hierdie weblad ook as 'n persoonlike ruimte vir allerhande Voetstootsstories wat sonder meer aangebied word. Hierdie webblad sal ook wat teenswoordige joernalistieke navorsing betref, swaar steun op die internasionale Worlds of Journalism Study (WJS)